GRS ARKITEKTUR AB

KONTAKTFORMULÄR
" />
INFO PROJEKT BIO METOD PROJEKTLOG


GREGER STETZ
Arkitekt SAR/MSA Dipl.-Ing
Medlem i Svergies Arkitekter Riksförbundet
Certifierad Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen

UTBLIDNING:
Kungliga Tekniska Högskolan
Masterexamen
Arkitekt Dipl. Ing.
École nationale supérieure d’architecture de Bordeaux

Utmärkelse för student förslag i prekvalificerad tävling för Handelshögskolan i Göteborg

ERFARENHET:
FOJAB arkitekter
Ahrbom och Partner
Zlota 44 bulding site
Total arkitektur
Argo Arkitekter

Efter flera års erfarenhet som anställd på ett utav Sveriges mest ansedda arkitekturföretag startade jag min egna verksamhet där jag nu jobbar med ett brett spektrum av projekt, både åt privata personer och företag.Innan jag gjorde mitt examensarbete på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm kom jag i kontakt med de kontinentala skolorna av arkitektur och deras enhetliga angreppssätt på stadsmiljön och landskapet. Min analys av vackra Franska och Spanska städer har övertygat mig om att kontexten är av fundamental betydelse för arkitekturen. Jag samarbetar med etablerade projektörer när det gäller konstruktion och andra branscher såsom VVS och EL.Vi är med genom hela processen, d.v.s. från första skiss till byggarbetsplatsuppföljning.

Läs mer om vår metod

På fritiden tycker jag om att segla och cykla i det skånska landskapet.
HUNG BUI
Arkitekt
Medlem i Svergies Arkitekter Riksförbundet

UTBLIDNING:
Lund Tekniska Högskolan

UTMÄRKELSE:
1:a platsStudenttävling Ingenjörer utan gränser,