GREGER STETZ ARKITEKTUR AB

KONTAKTFORMULÄR
" />
INFO PROJEKT BIO METOD


METOD

Varje projekt har unika förutsättningar och därför krävs ett individuellt tillvägagångssätt.
Vi kan ta fram arkitektoniska förslag för ert hus som harmoniserar med de olika förutsättningar som råder - funktionella behov, tomtförhållande, hållbarhet, estetiskt material samt teknik inom en optimal enhet. Vi sätter lika stor vikt vid estetik och hållbara tekniska lösningar som funktionella krav. Mindre, men dock välplanerade utrymmen fungerar bättre än vad större med ogynnsamma lösningar gör. Det lönar sig att lägga betydligt mer tid påden tidiga planeringen så att man är rätt ute från början. Detta resulterar i att man sedan använder tillgängliga resurser på bästa sätt. En välplanerade kvm har ett större värde än fem kvm utan kvalitet.

Jag tycker att analysen av funktionella förutsättningar är intressant då de kan avspegla en sanning om hur organisationer fungerar eller hur människor lever.

Hur kan man beskriva funktionalitet?

Arkitektur utan funktion blir skulptur. Skulptur som får funktion blir arkitektur. Den trend, som på 1930-talet kom till Sverige och som kom att kallas "funkis" hade funktionaliteten som huvud tema i dess betraktelse sätt av arkitektur.

Jag skulle dock argumentera för att arkitektur inte bara handlar om funktion.

Byggnader uppförs med hjälp av byggteknik. Byggteknik för en arkitekt är som språket för en poet. Inom offentlig diskussion finns det något av en opposition mellan teknik och estetik. Denna opposition är dock illusorisk. Tänk bara på alla vackra byggnader och konstruktioner t.ex. Golden Gate bron i San Francisco som med sin struktur och bärförmåga får ett väldigt arkitektoniskt och konstnärligt uttryck. Här beskriver vi annan egenskap av arkitektur, nämligen hållfasthet.

När vi vet vad vi harför funktion och vi vet hur vi kommer att bygga så har vi ett annat kriterium för att välja en lösning från poolen av alla möjliga. Detta är skönhet. Skönhet bestämmer på ett autokratiskt sätt att vissa lösningar är bättre än andra.

Dessa tre aspekter: funktionalitet, hållfasthet och skönhet diskuterade redanden romerske arkitekten Virtuvius under antiken. I hans ord var det Funktionalitet - "Utilitas", Hållbarhet - " Firmitas" , och Skönhet - "Venustas".

Dessa tre aspekter är, även om teoretisk separata, väldig beroende avvarandra och Byggnadens arkitektur är mer en "melodi" av dessa tre än ett slumpmässigt konglomerat.

Greger Stetz arkitekter