GRS ARKITEKTUR

KONTAKTFORMULÄR
" />
INFO PROJEKT BIO METOD

Arkitekt Malmö

Anlita en arkitekt i Malmö

Letar du efter en erfaren arkitekt i Malmö? Vi på Greger Stetz Arkitektur ritar modern arkitektur med naturliga och ekologiska material.

Att anlita en arkitekt är det första steget i ett byggprojekt. En erfaren arkitekt kan hitta lösningar som är skräddarsydda till beställarens behov, tomten och dess kontext samt samt budgeten

Det är alltid spännande att engagera sig i en kreativ aktivitet såsom ett byggprojekt. Det kan handla om en arkitektritad villa, tillbyggnad, ombyggnad eller en ändring i planlösningen.

De flesta byggprojekt kräver bygglov eller bygganmälan.

01 VIENNA HOUSE OF MUSIC:

PROJEKTBESKRIVNING ▼

02 VILLA BEDDINGESTRAND

PROJEKTBESKRIVNING ▼

03 VILLA ANG

PROJEKTBESKRIVNING ▼

03 VILLA AE

PROJEKTBESKRIVNING ▼

04 TINNY KYRKA I KÖPENHAMN

PROJEKTBESKRIVNING ▼

05 LUND RESTAURANG

PROJEKTBESKRIVNING ▼

06 GÖTEBORG HANDELSHÖGSKOLAN

PROJEKTBESKRIVNING ▼

07 FALSTERBO VILLA OMBYGGNAD

PROJEKTBESKRIVNING ▼

08 BUNGALOW TREEHOSUE

PROJEKTBESKRIVNING ▼

09 MALMÖ GAMLA VÄSTER VINDSOMBYGGNAD

PROJEKTBESKRIVNING ▼

08MALMÖ TILLBYGGNAD

PROJEKTBESKRIVNING ▼

10 TILLBYGGNAD UB

PROJEKTBESKRIVNING ▼

11 LAGER MED MARIN KÄNSLA

PROJEKTBESKRIVNING ▼

12PANTA REI

PROJEKTBESKRIVNING ▼

13 SLAKTHUSOMRÅDET- CONTEMPORARY BAR AND RESTAURANT

PROJEKTBESKRIVNING ▼

14 NYA VILLOR I SKANÖR MED HAVSUTSIKT

PROJEKTBESKRIVNING ▼

15 PERPETUUS

PROJEKTBESKRIVNING ▼

16 VILLA JK

PROJEKTBESKRIVNING ▼

17 LOOMA TILLBYGGNAD AV ENBOSTADSHUS

PROJEKTBESKRIVNING ▼

18 FRITIDSHUS TILLBYGGNAD

PROJEKTBESKRIVNING ▼

19VILLA LN

PROJEKTBESKRIVNING ▼

20 KLAGGERÖD

PROJEKTBESKRIVNING ▼

21VILLA JE

PROJEKTBESKRIVNING ▼

22VOLCANO RESTAURANG

PROJEKTBESKRIVNING ▼

23 SCHOOL OF MUSIC

PROJEKTBESKRIVNING ▼

24 TREEHOUSE

PROJEKTBESKRIVNING ▼

25 KONST

PROJEKTBESKRIVNING ▼

Hur söker man bygglov?

Det lönar sig att anlita en arkitekt i ett tidigt skede av planeringen som kan hjälpa med att ta fram en enhetlig lösning. Vi kan ta fram arkitektoniska förslag för ert hus som harmoniserar med de olika förutsättningar som råder - funktionella behov, tomtförhållande, hållbarhet, estetiskt material samt teknik inom en optimal enhet. En välplanerad kvm har ett större värde än fem kvm utan kvalitet. Bygglovsansökan kräver också kontrollansvarig som tidigare nämnts som kvalitetsansvarig. Vi kan hjälpa även med kontrollansvarig uppdrag.

Vår samarbetsmodell är att vi tar ansvar för samtliga s projekteringsskeden från första skiss till bygghandling och även projektuppföljning genom kontrollansvarigsuppdrag. Denna modell möjliggör att vi kan kontrollera och säkerställa att slutresultatet uppfyller den vision man hade från början.

Efter beviljat bygglov är det dags att ta fram konstruktionsritningar och andra tekniska handlingar. Våra erfarna konstruktörer hjälper till med detta och tar även fram arbetsbeskrivningar.

Varför är byggnader idag är inte så vackra?

Den nästan industriella process av byggnationer som stora företag tillämpar för att optimera sin vinst har gjort att arkitekturen blivit själlös.

Arkitekturupproret är en rörelse som ser lösningen till detta problem genom att bygga på ett traditionellt sätt med historiska stilar. Gamla byggnader såsom är utan tvekan jättevackra.

En specifik stil är dock inte lösningen på frågan. Stilar är som mode som kommer och går. Det som är väsentligt är arkitekturens essens. Utmärkt arkitektur präglades genom tider bland annat av goda proportioner, tydlig tektonik, fina material och ett gediget hantverk. Arkitektur är detta moment där dagens intellektuella klimat möts av dagens teknik, ekonomi och sociala förhållande.

Arkitektur utan funktion blir skulptur. Skulptur som får funktion blir arkitektur. Den trend, som på 1930-talet kom till Sverige och som kom att kallas "funkis" hade funktionaliteten som huvud tema i dess betraktelse sätt av arkitektur.

Jag skulle dock argumentera för att arkitektur inte bara handlar om funktion.

Byggnader uppförs med hjälp av byggteknik. Byggteknik för en arkitekt är som språket för en poet. Inom offentlig diskussion finns det något av en opposition mellan teknik och estetik. Denna opposition är dock illusorisk. Tänk bara på alla vackra byggnader och konstruktioner t.ex. Golden Gate bron i San Francisco som med sin struktur och bärförmåga får ett väldigt arkitektoniskt och konstnärligt uttryck. Här beskriver vi annan egenskap av arkitektur, nämligen hållfasthet.

När vi vet vad vi har för funktion och vi vet hur vi kommer att bygga så har vi ett annat kriterium för att välja en lösning från poolen av alla möjliga. Detta är skönhet. Skönhet bestämmer på ett autokratiskt sätt att vissa lösningar är bättre än andra.

Dessa tre aspekter: funktionalitet, hållfasthet och skönhet diskuterade redan  en romerske arkitekten Virtuvius under antiken. I hans ord var det Funktionalitet - "Utilitas", Hållfasthet  - " Firmitas" , och Skönhet - "Venustas".

Dessa tre aspekter är, även om teoretisk separata, väldig beroende av varandra och Byggnadens arkitektur är mer en "melodi" av dessa tre än ett slumpmässigt konglomerat.

Arkitekt med lång erfarenhet i Malmö

Greger Stetz Arkitekter ateljé i Malmö och Stockholm. Vi specialiserar oss på projekt åt privata beställare med kreativa lösningar.

Vi tar fram både arkitekt- och konstruktionsritningar och även driver projektledning. Kontoret arbetar med flera sorts av projekt projekt som spänner alltifrån villor, flerbostadshus, offentliga byggnader nybyggnation , ombyggnad till restaurering och hus.